پیام فرستادن
کیفیت ماشین چاپ کارخانه
ماشین چاپ
Created with Pixso. >

ماشین چاپ

سرعت ثابت 60-100 متر در هر دقیقه. حداکثر عرض چاپ رنگی 850 میلی متر است. فرآیندهای حل و برگشت با یک سیستم کنترل تنش کنترل می شود.هر واحد چاپ مجهز به یک خشک کن مادون قرمز استاین دستگاه همچنین دارای یک کنترل کننده EPC و سنسورهای تشخیص لبه برای اطمینان از حرکت دقیق و مستقیم کاغذ است.

چاپگر دو رنگی

ادامه مطلب >>

چاپ چهار رنگ

ادامه مطلب >>
کیفیت ماشین چاپ کارخانه
ماشین چاپ
Created with Pixso. >

ماشین چاپ

سرعت ثابت 60-100 متر در هر دقیقه. حداکثر عرض چاپ رنگی 850 میلی متر است. فرآیندهای حل و برگشت با یک سیستم کنترل تنش کنترل می شود.هر واحد چاپ مجهز به یک خشک کن مادون قرمز استاین دستگاه همچنین دارای یک کنترل کننده EPC و سنسورهای تشخیص لبه برای اطمینان از حرکت دقیق و مستقیم کاغذ است.

چاپگر دو رنگی

ادامه مطلب >>

چاپ چهار رنگ

ادامه مطلب >>